Friday, December 4, 2009

lslam itu terbina atas lima perkara

Daripada Abu Abdul Rahman Abdullah ibn 'Umar ibn al khattab) beliau berkata: Aku
telah mendengar Rasulullah SAW bersabda:
lslam itu terbina atas lima perkara: Naik saksi mengaku bahawa sesungguhnya tiada Tuhan melainkan
Allah dan bahawa sesungguhnya Muhammad itu adalah Utusan Allah
, Mendirikan sembahyang,
mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke baitulLah dan menunaikan puasa pada bulan Ramadhan.

No comments: