Friday, December 4, 2009

KeMuLiAaN dan KeIkHlAsAn

Kegagalan dalam kemuliaan lebih baik daripada kejayaan dalam
kehinaan
. Memberi sedikit dengan ikhlas pula lebih mulia dari memberi dengan
banyak tapi diiringi dengan riak.

No comments: