Friday, January 1, 2010

tiga perkara yang mengiringi jenazah

Hadith :
Daripada Anas r.a daripada Rasulullah s.a.w sabdanya, tiga perkara yang mengiringi jenazah iaitu keluarganya, hartanya dan amalannya. Maka dua perkara akan kembali semula, yang tinggal hanyalah amalannya. (Riwayat al-Bukhari dan muslim)
Huraian :
1. Tiga perkara yang menjadi kepentingan utama di atas dunia ini bagi seseorang iaitu keluarganya, kekayaannya dan amal kebajikannya. Maka hendaklah setiap orang itu mendapatkan ketiga-tiga perkara itu sebaiknya.
2. Apabila seseorang itu mati, yang kekal ialah amalannya. Walau bagaimanapun jika keluarga yang ditinggalkan adalah keluarga bertakwa dan harta yang diperolehi adalah halal dan digunakan untuk keredaan Allah, juga akan bermanfaat kepada si mati

No comments: